Welkom op de website van de Van Reekum Stichting

De Van Reekum Stichting is opgericht op 27 september 1952 en heeft tot doel:

1. Het doen van schenkingen of op andere wijze steun verlenen aan instellingen van algemeen nut.

2. Het verlenen van financiële tegemoetkoming of materiële steun aan, naar het oordeel van het bestuur, behoeftige personen.